DETEKCE MÍSTA ÚNIKU CHLADIVA KLIMATIZACE

Hledání úniku klimatizace pomocí směsi plynů vodíku a dusíku

Hledání malého úniku chladiva klimatizace bývá někdy velkým problémem, který zabere hodně času s nejistým výsledkem, pokud není použita metoda formovacího plynu. Jedna z velice účinných metod detekce místa úniku chladiva je detekce úniku formovacím plynem vodíku (směsi 5 % vodíku a 95 % dusíku). Metoda s vodíkem je naprosto bezpečná, účelná a vůči životnímu prostředí šetrná.

Pomocí vodíku lze dohledat, jak velký, tak mikroskopický únik chladiva

Pro zjištění velkého úniku nám stačí aktivní pěna ve spreji, která na podezřelém místě začne pěnit. Pro dohledání malého úniku použijeme elektronicky detektor, reagující na vodík (H2). Detektor reaguje pouze na vodík. I velmi malé množství vodíku stačí detektoru na dohledání. Není náchylný na ostatní plyny a chemické látky, které se v prostoru celého systému autoklimatizace nacházejí, jako v případě elektronického detektoru na bázi žhavené pentody nebo negativního elektronického náboje.

Touto metodou lze odhalit nepatrné molekulární netěsnosti klimatizace, které pomocí barviva, nebo detektoru chladicího media (R134a – Tetrafluoroethan) není možné zjistit. Další nespornou výhodou je rychlost dohledání úniku klimatizace. Odpadá složité odstrojování v okolí vedení potrubí chladiva  klimatizace. V motorovém prostoru je únik vodíku lokalizován nad místem problému. Vodík je nejlehčí prvek na světe a tak stoupá nad místem úniku chladicího média vzhůru – na rozdíl od chladícího média. Při podezření na únik ve výparníku, který je zabudovaný v kabině pod palubní deskou, stačí detektor přiložit k větrací mřížce a spustit ventilátor topení.

Vytisknout  E-mail