Servis klimatizace, kde dochází ke kontaktu s chladivem R134a (Tetrafluoroethan) a R1234yf (Tetrafluoropropen), smí provádět pouze certifikovaný technik

Je třeba, aby servis klimatizace od 17. května 2006 dělala osoba mající certifikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 842/2006 o F-plynech a později od 01. ledna 2015 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, které má za cíl snížení emisí těchto plynů prostřednictvím množství opatření (např. pravidel pro držení, použití, znovuzískání a zneškodnění F-plynů, podmínek pro umísťování na trh konkrétních typů výrobků nebo zařízení obsahujících nebo závislých na F-plynů, specifického používání těchto plynů, atd.).

Jsme držitelé certifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 842/2006 a následně Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014

Bez těchto certifikátů není možné vykonávat praxi odborného technika a manipulace s chladicími systémy, jakožto s plynem R134a, kterým je naplněna klimatizace Vašeho vozidla.