HLEDÁNÍ ÚNIKU CHLADIVA
UV REFLEXNÍM BARVIVEM

Technologii detekování netěsnosti systému klimatizace pomocí kontrastní látky reagující na UV světlo neprovádíme, ačkoli jí disponujeme.

Sada pro detekci úniku UV barvivem

NEVÝHODY HLEDÁNÍ MÍSTA ÚNIKU UV TECHNOLOGIÍ

  • Časová náročnost. Je nutný vizuální kontakt s komponenty klimatizace, kde proudí chladivo. Je tedy zapotřebí demontáž okolních dílů za účelem získání vizuálního kontaktu.
  • Absence možnosti detekovat mikro úniky – např. pórézní netěsnost, vadný svár,...
  • UV barvivo se váže na olej klimatizace (PAG, POE). Olej se vyskytuje zejména v nižších částech systému, aproto úniky chladiva v horní části systému jsou obtížněji detekovatelné.
  • Vysoké neúspěšnost odhalení úniku chladiva ze systému klimatizace.